Các hình thức trả lương phổ biến nhất hiện nay

Trước khi ứng tuyển vào một công ty, có một vấn đề bạn cần quan tâm đó chính là hình thức trả lương của công ty vì qua đó bạn sẽ có hướng phấn đấu để thu nhập ổn định. Dưới đây là các hình thức trả lương phổ biến bạn cần nắm rõ.

1. Hình thức trả lương theo sản phẩm

Hình thức trả lương theo sản phẩm là cách trả lương cho người lao động theo số lượng và chất lượng sản phẩm hoặc công việc đă hoàn thành. Đây là hình thức trả lương phù hợp với nguyên tắc phân phối theo lao động, gắn chặt năng suất lao động với thù lao, có tác dụng khuyến khích người lao động nâng cao năng suất lao động. Các hình thức trả lương theo sản phẩm như sau:

– Hình thức tiền lương theo sản phẩm trực tiếp không hạn chế: theo h́ình thức này, tiền lương được trả cho người lao trực tiếp theo số lượng sản phẩm hoàn thành đúng quy cách , phẩm chất và đơn giá tiền lương đã quy định , không chịu bất cứ một hạn chế nào.

– Hình thức trả lương theo sản phẩm gián tiếp: thường được áp dụng để trả lương cho lao động gián tiếp ở các bộ phận sản xuất như lao động làm nhiệm vụ vận chuyển vật liệu, thành phẩm, bảo dưỡng máy móc thiết bị … Tuy nhiên lao động của họ không trực tiếp tạo ra sản phẩm nhưng lại gián tiếp ảnh hưởng đến năng suất của người lao động trực tiếp, nên có thể căn cứ vào kết quả lao động trực tiếp mà lao động gián tiếp phục vụ để tính lương sản phẩm cho lao động gián tiếp .

– Hình thức trả lương theo sản phẩm có thưởng- phạt: áp dụng theo hình thức này, ngoài tiền lương theo sản phẩm trực tiếp, người lao động còn được thưởng trong sản xuất như thưởng về chất lượng sản phẩm tốt , năng suất lao động hiệu quả, tiết kiệm vật tư…

cac-hinh-thuc-tra-luong
Các hình thức trả lương phổ biến nhất hiện nay

2. Hình thức trả lương theo thời gian

Theo hình thức này, việc tính trả lương cho nhân viên theo thời gian làm việc, theo ngành nghề và trình độ thành thạo nghiệp vụ, kỹ thuật chuyên môn của người lao động. Tuỳ theo tính chất lao động khác nhau mà mỗi ngành nghề cụ thể có một thang lương riêng: thang lương nhân viên cơ khí, nhân viên lái xe… Căn cứ mỗi công ty, tính chất công việc mà có cách tính lương theo thời gian khác nhau. Nhưng nhìn chung, các hình thức trả lương phổ biến theo thời gian sẽ là:

– Lương tháng được quy định sẵn đối với từng bậc lương trong các thang lương. Lương tháng thường được áp dụng để trả lương cho công nhân viên làm công tác quản lý kinh tế, quản lý hành chính và các nhân viên thuộc các ngành không có tính chất sản xuất.

– Lương ngày là lương trả cho người lao động theo mức lương ngày và số ngày làm việc thực tế trong tháng. Mức lương ngày đựơc tính bằng cách lấy mức lương tháng chia cho số ngày làm việc trong tháng theo chế độ. Lương ngày thường được áp dụng để trả lương cho lao động trực tiếp hưởng lương theo thời gian, tính trả lương cho người lao động trong những ngày hội họp, học tập, làm nghĩa vụ khác và làm căn cứ để tính trợ cấp, Bảo hiểm xă hội…

cac-hinh-thuc-tra-luong
Mỗi hình thức trả lương sẽ có ưu điểm, hạn chế riêng

– Mức lương giờ tính bằng cách lấy mức lương ngày chia cho số giờ làm việc trong ngày theo chế độ. Lương giờ thường được áp dụng để trả lương cho lao động trực tiếp hưởng lương trong thời gian làm việc không hưởng lương theo sản phẩm .

Nhìn chung, hình thức trả lương theo thời gian có mặt hạn cế là mang tính chất bình quân, nhiều khi không phù hợp với kết quả lao động. Vì vậy chỉ những trường hợp nào chưa đủ điều kiện thực hiện hình thức trả lương theo sản phẩm mới phải áp dụng hình thức trả lương theo thời gian.

3. Các hình thức trả lương khác

Ngoài các h́ình thức trả lương trên, c̣òn có một số hình thức trả lương sản phẩm thưởng luỹ tiến, khoán khối lượng hoặc khoán từng việc, khoán quỹ lương.

Mong rằng khi đã hiểu được các hình thức trả lương phổ biến, bạn sẽ có thể dự trù được mức thu nhập của mình và tìm được công việc thích hợp.