Giải đáp thắc mắc: Biên chế là gì?

Thông thường, trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta chắc hẳn đều được nghe rất nhiều đến cụm từ “biên chế” hay “vào biên chế”… Vậy biên chế là gì và nó đòi hỏi những tiêu chí gì?

1. Biên chế là gì?

Để trả lời cho câu hỏi: Biên chế là gì, trước hết, chúng ta phải nắm được một điều cơ bản quan trọng đó là “Biên chế” được hiểu là số người làm việc trong đơn vị do đơn vị quyết định hoặc được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo hướng dẫn của Nhà nước. Biên chế được xây dựng dựa trên yêu cầu của công việc tại đơn vị đó.
Biên chế trong các cơ quan nhà nước là số người làm việc trong cơ quan để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và được hưởng lương từ ngân sách nhà nước, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền (hiện nay là Bộ Nội vụ và các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, UBND các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương) phê duyệt và giao, làm căn cứ cấp kinh phí hoạt động thường xuyên hàng năm.

bien-che-la-gi
Biên chế là gì? Các yêu cầu để được vào biên chế?

2. Những đối tượng được vào biên chế?

Muốn được vào biên chế, bạn phải là cán bộ, công chức. Mà cán bộ, công chức thì theo quy định tại Pháp lệnh cán bộ công chức, phải đáp ứng các yêu cầu

– Những người do bầu cử để đảm nhiệm chức vụ theo nhiệm kỳ trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội;

– Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc được giao nhiệm vụ thường xuyên làm việc trong tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội;

– Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc giao giữ một công vụ thường xuyên, được phân loại theo trình độ đào tạo, ngành chuyên môn, được xếp vào một ngạch hành chính, sự nghiệp trong các cơ quan nhà nước; mỗi ngạch thể hiện chức và cấp về chuyên môn nghiệp vụ, có chức danh tiêu chuẩn riêng;

Và để được tuyển dụng, bổ nhiệm là cán bộ, công chức, ngoài việc những người này phải thỏa mãn các tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, tư cách đạo đức, Các Cơ Quan còn phải căn cứ vào nhu cầu công việc, chỉ tiêu biên chế được giao, nguồn tài chính để quyết định việc có thể tuyển dụng và bổ nhiệm thêm cán bộ, công chức cho cơ quan mình hay không.

Như vậy, chúng ta đã hiểu được Biên chế là gì và những yêu cầu để được vào biên chế. Mong rằng các bạn sẽ có sự chuẩn bị tốt để có thể theo đuổi con đường mình đã lựa chọn.